Doelstelling

Het Bedrijven Centrum Osdorp (BCO) gaat met zijn tijd mee. De verouderde bedrijfsdaken hebben onderhoud nodig en dan kijk je ook direct naar de verduurzaming van de omgeving.

Met die gedachten kwam het bestuur van het BCO in aanraking met Ecostroom.

Ecostroom heeft een ruime ervaring met energiecoöperaties en het BCO heeft de daken. De naam BCO Ecostroom was al snel gevonden.

De coöperatie BCO Ecostroom streeft een maatschappelijk doel na. We willen zoveel mogelijk schone energie produceren voor onze leden, voor een zo laag mogelijke prijs. De opwekking van schone energie gaat door middel van zonnepanelen op daken van bedrijven in de directe omgeving.

Nevendoelen daarbij zijn

  • CO2 reductie.
  • Bijdrage aan sociale cohesie.
  • Het vergroten van het milieubewustzijn van onze leden.

Dat alles moet goed georganiseerd worden en de risico's moeten ook volledig worden afgedekt, zodat iedereen met een gerust hart naar het proces kan kijken.

Boven alles moet het voor de deelnemers aan de coöperatie rendabel zijn om deel te nemen.