Kosten en opbrengsten deelname BCO Ecostroom

Deelnemen aan BCO Ecostroom kan op twee manieren.

  1. Middels het postcoderoos-project.
  2. Door te investeren in certificaten bij het SDE+ project.

Het postcoderoos-project werkt als volgt:

Om deel te nemen aan de coöperatie BCO Ecostroom zijn er kosten. Deze kosten zijn volledig transparant, zodat iedereen van te voren kan overzien aan welke kosten hij/zij vastzit en wat het rendement is.

  1. Lid worden van de coöperatie kost eenmalig € 15,-.
  2. Een zonnepaneel op het dak van het Bedrijvencentrum Osdorp kost € 350,-.
  3. Voor het onderhoud en de verzekering vragen we € 6,- per paneel.

De mogelijkheid bestaat om panelen voorgefinancierd te krijgen tegen 2,0 % rente. Met de opwekking van de stroom wordt dan de voorfinanciering afgelost. Een voorgefinancierd paneel kost € 150,-.

Het rendement op zonne-energie is bij benadering goed vast te stellen. Het rendement bij BCO Ecostroom zal tussen de 6 en de 8% liggen. Dat is een conservatieve schatting. De terugverdientijd zal dan ook minder dan 10 jaar zijn. Gezien de lange levensduur van de panelen is het zeer rendabel om deel te nemen aan de coöperatie.

Investeren in certificaten werkt als volgt:

Bij het investeren in zonnepanelen koop je een minimum van 5 certificaten (maximum is 5% van het totale dak).

Een certificaat kost € 350,-.
De coöperatie krijgt de SDE+ subsidie en levert de stroom terug aan het net.
Uit die opbrengsten vloeit een resultaat terug en dat keren we uit aan de houders van certificaten.
Omdat er een goede schatting kan worden gemaakt van de totale opbrengst kunnen we ook een rendement garanderen.
Dat rendement is 6,82%
De investering heeft geen fiscaal voordeel in Box 3.
De panelen en de installatie zijn volledig verzekerd.
De coöperatie moet, zoals elke coöperatie, elk jaar zijn jaarcijfers openbaar maken.
Op de panelen zit 20 of 25 jaar garantie (dat wisselt per project/installateur). Deze hebben een verwachte levensduur van 30 jaar.
Daarnaast is er een onderhoudscontract om de installatie energie te laten opwekken.
Investeringen in zonne-energie zijn lange termijn investeringen. Daarom zijn we content dat het Bedrijvencentrum Osdorp, het duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam en het Stadsdeel Nieuw-West vertrouwen in ons hebben uitgesproken.
Het rendement is doorgerekend middels een module van The Amsterdam School of real estate en gecontroleerd door de fiscaal juristen van Fox en Suurenbroek. We kunnen dat garanderen.


Feitelijk ben je aandeelhouder van een groen project.
Door deel te nemen behaal je een goed resultaat en maak je een groen project mogelijk.

Heb je verdere vragen dan kun je ons bereiken via info@ecostroom.nu.